Heidi Røsvassbukt

Tlf: 95 24 99 48

Yrkestittel:
Anleggsgartner.
Utdanning:
Fagbrev anleggsgartner.
Erfaring:
Allsidig erfaring fra hagesenter og anleggsgartnerbransjen siden 1988.