Hilde Leiråmo

Tlf: 95 20 23 34
E-post:
hilde(at)tangen-uteanlegg.no

Yrkestittel:
Anleggsgartner.
Utdanning:
Fagbrev Anleggsgartner.
Erfaring:
Allsidig erfaring fra anleggsgartnerbransjen siden 1999