Hildegunn Høvik

Tlf: 97 01 18 28

Yrkestittel:
Gartner.
Erfaring:
Allsidig erfaring fra hagesenter og anleggsgartnerbransjen siden 1994.