Rune Tangen

Daglig leder
Tlf: 95 85 18 38
E-post:
rune(at)tangen-uteanlegg.no

Yrkestittel:
Anleggsgartnermester.
Utdanning:
Anleggsgartnertekniker,

fagbrev og mesterbrev

anleggsgartner.
Erfaring:
Allsidig erfaring fra

anleggsgartnerbransjen

siden 1989.