Tom Hilmar Lysheim

Tlf: 99 00 77 54

Yrkestittel:
Anleggsmaskinfører.
Utdanning:
Fagbrev anleggsmaskinfører.
Erfaring:
Allsidig erfaring fra anleggsbransjen og anleggsgartnerbransjen siden 1992.