Lekestativ monteres i barnehager, skolegårder og lekeplasser for øvrig. Skaper kreative uterom for barn, som øker trivsel og aktivitet hos barn.