Bruker vi i stor utstrekning for å skape gode rom i grøntanlegg. Mange sorter å velge i for nordnorske forhold.