Plen danner det grønne golvet i et grøntanlegg. Riktig opparbeidelse samt kontinuerlig vedlikehold, er nødvendig for at plenen skal fremstå som innbydende og frodig.