Plen etablert på tradisjonelt vis, av tilsåing med frø, krever nøyaktighet. Tiden fra såing til plenen kan tas i bruk, er gjerne to til tre måneder.