Lages i flere typer materialer, både granitt, skifer og betong.

Lager gode forbindelser mellom høydeforskjellene i hagen.