Vintervedlikehold er hovedaktiviteten vinterstid. Brøyting med traktor og hjullaster utføres på alt fra p-plasser til fortau, gater og fellesareal.