Tangen Uteanlegg AS har opparbeidet seg en betydelig kompetanse på å forme og skape gode uterom.Trivsel i parker, miljøgater, lekeplasser, hager etc. er momenter kundene våre i stadig sterkere gradetterspør.