Tangen Uteanlegg har lang erfaring med utarbeidelse av løsninger for forskjellige type uterom. I samarbeid med kunden kommer vi frem til løsninger som vi presenterer med skisser og tegninger. Disse brukes under gjennomføring av byggingen av uterommet.