Tangen Uteanlegg har en betydelig mengde vedlikeholdsoppdrag knyttet til vedlikehold av grøntanlegg. Vedlikehold av plener, beskjæring av trær og busker, ugraskontroll er viktige oppgaver for at grøntanlegget skal øke i verdi.